Ce este ATEX?

ATEX este o abreviere pentru "ATmosferă EXplozibilă”.
Dată05/02/2020
atex_depureco_copia-20220405-0713

Directiva 2014/34/CE se aplică la fabricarea produselor care sunt utilizate în atmosfere potențialexplozive. În consecință, producătorul are responsabilitatea exclusivă pentru a se asigura că oriceproduse din această categorie respectă directiva. Directiva ATEX se aplică tuturor echipamentelorelectrice și mecanice și sistemelor de protecție care sunt amplasate în medii potențial explozive.

Acesta acoperă, de asemenea, dispozitivele de siguranță, dispozitivele de control și dispozitivele de reglare destinate utilizării în afara atmosferelor potențial explozive, dar necesare sau care contribuiela funcționarea în siguranță a echipamentelor și sistemelor de protecție în ceea ce privește riscurilede explozie.

Echipamentele și sistemele de protecție care intră sub incidența Directivei 2014/34/CE pot fi introduse pe piață numai dacă poartă marcajul CE și sunt însoțite de o atestare CE de conformitatecare să ateste că au fost îndeplinite cerințele de bază de sănătate și siguranță și că  au fost respectateprocedurile de evaluare a conformitatii. În plus, acestea trebuie să fie însoțite de un set de instrucțiuni de utilizare.

Introducerea pe piață înseamnă punerea la dispoziție a produselor pe piața UE, contra cost saugratuit, pentru prima dată în scopul distribuției și/sau utilizării în UE.

Directiva ATEX reglementează protecția împotriva exploziilor în minerit și în industrie și se aplicăoricăror produse (produse = echipamente și sisteme de protecție, sisteme de siguranță, control șireglare și orice componente care sunt încorporate în echipamente și sisteme de protecție) care sunt utilizate în atmosfere potențial explozive. . Pe baza articolului 95 din Tratatul CE, directivastabilește, de asemenea, cerințe și proceduri armonizate în scopul de a dovedi conformitatea. Cerințele și procedurile pentru dovedirea conformității (proceduri de evaluare a conformității) variază în funcție de riscul la care este expus produsul.

ATEX 137 – Protectia sanatatii si securitatea in munca

Pe lângă Directiva de siguranță ATEX 2014/34/CE, Comisia Europeană a emis o directivă suplimentară (ATEX 137) pentru a îmbunătăți protecția sănătății și siguranța angajaților care pot fi afectaţi de atmosfere explozive. Directiva ATEX 137 cuprinde:

  • Definirea cerințelor minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și siguranței angajaților.
  • Clasificarea zonelor din zonele în care poate apărea o atmosferă potențial explozivă.
  • Un simbol de avertizare pentru a indica zonele în care poate apărea o atmosferă potențialexplozivă.

Conexiune între ATEX 137 și ATEX 95

Directiva 2014/34/CE (ATEX 95) definește specificațiile pentru furnizarea și utilizareaechipamentelor electrice și neelectrice în atmosferă explozivă. Cerințele esențiale de securitate șiprotecție a sănătății pentru echipamente sunt definite într-un sistem de clasificare. Cerințele definite de cele două directive pentru producători și operatorii de instalații sunt prezentate în tabelul de maijos.

Cele trei categorii în care echipamentele Grupului II sunt împărțite de ATEX 95 corespund celortrei zone la care se face referire în ATEX 137. Aceasta înseamnă, de exemplu, că în Zonele 2 sau22, în care o atmosferă explozivă nu apare niciodată sau doar rar în timpul funcționării normale. ,poate fi utilizat orice echipament care se încadrează cel puțin în Categoria 3 și nu constituie un pericol de aprindere în timpul funcționării normale.Cerințele producătorului și utilizatorului  rezultădin directivele ATEX.

Cerințele producătorului și utilizatorului rezultate din directivele ATEX

Cerințe esențiale pentru producători „ATEX 95” – 2014/34/ECCerințe esențiale pentru utilizatorii „ATEX 137”
Definirea zonei de utilizare a echipamentelor, specificații Grupa II/Categoria de echipamenteDefinirea zonelor într-o instalație pentru selectarea echipamentelor adecvate
Categoria 1:Zona 0/20
Categoria 2:Zona 1/21
Categoria 3:Zona 2/22
Echipamentul trebuie să respecte cerințeleesențiale de securitate și sănătate sau standardulrelevantRespectarea cerințelor relevante privindinstalarea, punerea în funcțiune și întreținerea
Efectuarea unei analize de risc/surse de aprindere pentru echipamentul în cauzăEfectuarea unei analize de pericol pentru zona de operare necesită coordonare
Eliberarea unei atestări de conformitateEliberarea unui document de protecție împotrivaexploziilor
Asigurarea corespunzătoare a calitățiiActualizare regulată

Alte articole

Case Study Forni multipiano

Studiu de caz: sistem de extracție pentru cuptoare industriale cu mai multe etaje

20/02/2024
Legislație
case study cvs for welding fumes

STUDIU DE CAZ: Sistem centralizat de extracție a fumului de sudură

16/01/2024
Legislație
5

Cum să alegeți aspiratorul industrial potrivit pentru aplicația dvs

19/06/2023
Legislație
aspiratoare industriale pentru prese de brichetare

Aspiratoare pentru prese de brichetare: Case Study

01/06/2023
Legislație
shooting_range_vacuum_solutions

Aspirator industrial Atex pentru curățarea cu plumb și praf de pușcă în poligonul de tragere

13/02/2023
Legislație
sistemi_di_pulizia_filtro_copia-20230110-1517

SISTEME DE CURĂŢARE A FILTRELOR PENTRU ASPIRATOARELE DEPURECO

11/01/2023
Legislație
hepa_filters_copia

Ce este un filtru HEPA într-un aspirator și cum funcționează acesta?

30/11/2022
Legislație
apertura_floor_preparation_blog

EVITAȚI EXPUNEREA LA PRAF DE SILICE ÎN PROCESUL DE ASPIRAŢIE

29/07/2022
Legislație
post_explosion_pentagon_ridotta

Pentagonul de Explozie

02/03/2022
Legislație
puma_atex_ridotta

It never hurts to be careful!

02/03/2022
Legislație

Iscriviti alla nostra newsletter

    * campi obbligatori